Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
HMY5101 Hemşirelikte Yönetim I 2+4+0 Zorunlu 10
HMY5102 Sağlık Politikaları 2+0+0 Zorunlu 8
HMY8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY5103 Hemşirelikte Liderlik 2+0+0 Seçmeli 2
HMY5104 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler 2+0+0 Seçmeli 2
HMY5106 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYİ5200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
HMY5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
HMY5202 Hemşirelikte Yönetim II 2+4+0 Zorunlu 10
HMY5207 Hemşirelikte Kalite Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 2
HMY8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY5204 Hemşirelikte Örgütsel Davranış 2+0+0 Seçmeli 2
HMY5205 Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 2
HMY5206 Hemşire İnsangücünü Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5271