Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
BES1101 Anatomi-I 3+0+0 Zorunlu 4
BES1102 Beslenme Antropolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
BES1103 Besin Kimyası ve Uygulamaları-I 2+1+0 Zorunlu 3
BES1104 Genel Mikrobiyoloji 2+1+0 Zorunlu 3
BES1105 Türk Mutfağı Kültürü 2+0+0 Zorunlu 2
BES1106 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil-I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES1YY SEÇMELİ DERSLER (1.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
BES1201 Anatomi-II 3+0+0 Zorunlu 4
BES1203 Besin Kimyası ve Uygulamaları-II 2+1+0 Zorunlu 3
BES1204 Besin Mikrobiyolojisi 2+1+0 Zorunlu 3
BES1205 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 3+0+0 Zorunlu 4
BES1206 Toplum Sağlığı 2+0+0 Zorunlu 3
BES1210 Demografik Yapı ve Sağlık 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil-II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES2YY SEÇMELİ DERSLER (2.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES2101 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları-I 2+2+0 Zorunlu 5
BES2102 Beslenme Biyokimyası-I 3+0+0 Zorunlu 5
BES2103 Fizyoloji-I 3+0+0 Zorunlu 5
BES2104 Besin İşleme Teknikleri 2+2+0 Zorunlu 5
BES2110 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SECMES3YY SEÇMELİ DERSLER (3.YARIYIL) - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES2201 Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları-II 2+2+0 Zorunlu 5
BES2202 Beslenme Biyokimyası-II 3+0+0 Zorunlu 5
BES2203 Fizyoloji-II 3+0+0 Zorunlu 5
BES2210 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 5
BES2211 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SECMES4YY SEÇMELİ DERSLER (4.YARIYIL) - Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES3101 Yetişkin Hast. Besl. ve Diyetetik Uygu. -I 3+2+0 Zorunlu 5
BES3102 Anne ve Çocuk Beslenmesi 2+2+0 Zorunlu 5
BES3103 Toplu Beslenme Sistemleri-I 3+0+0 Zorunlu 4
BES3104 Diyetetikte Araştırma Planlama 2+0+0 Zorunlu 4
STJ3100 Yaz Stajı (Dış Kurum) 0+0+0 Zorunlu 4
 [G] SECMES5YY SEÇMELİ DERSLER (5.YARIYIL) - Seçmeli 8 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES3201 Yetişkin Hasta. Beslen. ve Diyete. Uyg. II 3+2+0 Zorunlu 5
BES3202 Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyeteteik Uyg. 2+2+0 Zorunlu 5
BES3203 Toplu Beslenme Sistemleri-II 3+0+0 Zorunlu 4
BES3204 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 4
STJ3200 Yaz Stajı (Dış Kurum) 0+0+0 Zorunlu 4
 [G] SECMES6YY SEÇMELİ DERSLER (6.YARIYIL) - Seçmeli 8 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES4101 Mezuniyet Projesi I 2+0+0 Zorunlu 3
BES4102 Klinik Beslenme Erişkin Stajı I 0+8+0 Zorunlu 6
BES4103 Klinik Beslenme Çocuk Stajı I 0+8+0 Zorunlu 6
BES4104 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı I 0+8+0 Zorunlu 6
BES4105 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı I 0+8+0 Zorunlu 6
 [G] SECMES7YY SEÇMELİ DERSLER (7.YARIYIL) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES4201 Mezuniyet Projesi II 2+0+0 Zorunlu 3
BES4202 Klinik Beslenme Erişkin Stajı II 0+8+0 Zorunlu 6
BES4203 Klinik Beslenme Çocuk Stajı II 0+8+0 Zorunlu 6
BES4204 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı II 0+8+0 Zorunlu 6
BES4205 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı II 0+8+0 Zorunlu 6
 [G] SECMES8YY SEÇMELİ DERSLER (8.YARIYIL) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5266