İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlk ve İnk Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDE1103 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1106 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1110 Osmanlı Türkçesine Giriş I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1111 Klasik Türk Edebiyatına Giriş I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1112 Yeni Türk Edebiyatı I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1113 Türkoloji Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlk ve İnk Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDE1203 Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1206 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1210 Osmanlı Türkçesine Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1211 Klasik Türk Edebiyatına Giriş II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1212 Yeni Türk Edebiyatı II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1213 Yazılı ve Sözlü Anlatım 3+0+0 Zorunlu 4
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE2101 Osmanlı Türkçesi Grameri 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2102 Türkiye Türkçesi Kelime Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2103 14. ve 15. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2104 Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2105 Türk Mitolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SEÇ.III.YY. DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE2201 Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2202 Cümle Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2203 16. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2204 Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2205 Türk Destanları 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] SEÇ.IV.DÖNEM 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE3101 Orta Türkçe-I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE3102 17. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3103 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Nesir 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3104 Türk Halk Hikayeleri 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SEÇ.V.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE3201 Orta Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE3202 18. ve 19. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3203 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3204 Türk Halk Anlatıları 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SEÇ. VI.YY. DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE4101 Âşık Şiiri 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4102 Eski Türkçe I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4103 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi 3+0+0 Zorunlu 5
TDE4104 Çağdaş Türk Edebiyatında Şiir (1950 Sonrası) 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEÇ.VII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 22
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE4201 Tekke Şiiri 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4202 Türk Edebiyatında Şuara Tezkireleri 3+0+0 Zorunlu 5
TDE4203 Eski Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4204 Çağdaş Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman ( 1950 Sonrası ) 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SEÇ.VIII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 22
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5259