Sosyal Bilimler Enstitüsü / Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
LKG7101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7102 Liderlikte Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7103 Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7104 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7105 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7106 İş Planı Geliştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7107 İç Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7108 Avrupa Birliği'nde Girişimcilik Politika ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7111 İşletmelerde Etiksel Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7112 Küresel Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7113 Küresel İşletmecilik 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7114 Yöneticiler için Finans 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 87
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
LKG7202 Liderlik Analizleri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7203 Stratejik Yönetim Teori ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7204 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7205 İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7206 Küreselleşme ve Yeni Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7207 Yeni İş Kuruluşu ve Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7208 İşletme Bütçeleri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7209 İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7210 Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7211 Yöneticiler için Finansal Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7212 İşletme Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
LKG7213 Tüketici Davranışları ve Modern Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 87
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5252