Sosyal Bilimler Enstitüsü / Liderlik ve Küresel Girişimcilik - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
LKG8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
LKG5102 Liderlikte Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5103 Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5104 Girişimcilik ve KOBİ'ler 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5105 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5106 İş Planı Geliştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5107 İç Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5108 Avrupa Birliği'nde Girişimcilik Politika ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5111 İşletmelerde Etiksel Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5112 Küresel Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5113 Küresel İşletmecilik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 72
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SEM5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
LKG5202 Liderlik Analizleri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5203 Stratejik Yönetim Teori ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5204 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5205 İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5206 Küreselleşme ve Yeni Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5207 Yeni İş Kuruluşu ve Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5208 İşletme Bütçeleri 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5209 İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
LKG5210 Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 66
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
LKG8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
LKG5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
LKG8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5251