Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL7101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ISL7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ISL7105 Küresel İşletmecilik 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7107 İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7109 Stratejik Yönetim Teori ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7111 İşletmelerde Etiksel Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7113 Kurumsal İletişim Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7115 Örgüt Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7117 Küresel Rekabet Sürecinde Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7119 Sosyal Bilim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7120 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7121 Sermaye Piyasaları Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7122 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7123 İşletme Bütçeleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7124 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7125 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uygulamalar 1 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7126 Uygulamalı Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7127 Bilgisayar Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7128 Menkul Değer Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7130 Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7131 Yatırım Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7132 Menkul Değerlerde Teknik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7133 Finansal Kurumlarda Mali Raporlama ve Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7134 Denetim Standartları 1 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7136 Finansal Raporlama 1 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7138 Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7140 Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7141 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7142 Yönetim Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7143 Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7145 Pazarlama Yönetiminde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7146 Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7147 İşletme İstatistiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7148 Finansal Ekonometri 1 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7149 Veri Madenciliği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7150 Altı Sigma 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7151 Bilgisayar Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7152 Paket Programlar ile Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7153 Ticari İşletme Hukukunda Güncel Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7154 Şahıs Şirketler Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7155 Dijital Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7156 Muhasebe Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7158 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7159 Dijital Pazarlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7160 Pazarlama Araştırmalarında Yeni Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7161 Yöneticiler için Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7163 Temel Pazarlama Bilgileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7164 Çatışma Çözümleme Müzakere Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 297
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ISL7203 KOBİ'lerde Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7205 Yönetim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7207 Yeni Yönetim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7209 Toplam Kalite ve Örgütlerde Öz Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7211 Örgütsel Düşüncenin Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7212 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7213 Çağdaş Halkla İlişkiler Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7215 Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7216 İşletme Oyunları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7217 İşletmelerde Oyun Kuramı ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7219 Örgütsel Değişim ve İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7220 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7221 Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7222 Mali Tablolar Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7223 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uygulamalar 2 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7224 Matematiksel Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7225 Denetim Standartları 2 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7226 Finansal Raporlama 2 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7228 Muhasebede Güncel Gelişmeler ve Değerlendirmeler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7229 Uluslararası Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7231 Dış Ticaretin Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7232 Uzmanlık Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7233 Finansal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7234 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7237 Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7238 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7239 Lojistik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7240 Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7242 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7243 Finansal Ekonometri 2 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7244 Sigorta Matematiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7245 İşletmelerde Öngörü Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7246 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7247 İleri Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7248 Fikri Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7249 Sermaye Şirketleri Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7250 Sosyal Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7251 Türev İşlemler Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7252 Denetimde Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7253 İç Denetimde ve İç Kontrolde Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7254 Denetim Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7255 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7256 Reklam Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7257 Satış Yönetiminde Yeni Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7258 Finansta Örnek Olaylar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7259 Türev Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7260 Uygulamalı Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7261 İşletme Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7262 Girişimcilik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7263 Tüketici Davranışları ve Modern Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7264 Faaliyet Raporları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7265 Üretim Kaynakları Planlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL7266 Yöneticiler için İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 333
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5250