İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
CEE1101 İşletme I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1102 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1103 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1104 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1105 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1106 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
CEE1201 İşletme II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1202 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1203 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1205 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1206 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1207 Sosyal Politikaya Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE2103 Makro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2104 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2105 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2106 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2107 Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2108 Çalışma Ekonomisine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE2201 Çalışma Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2202 Bireysel İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2203 Çalışma Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2204 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2205 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2206 Mesleki Yabancı Dil 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE3101 Toplu İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
CEE3102 Sosyal Güvenlik Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3103 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3199 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
[G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] 5YARIYIL 5GUZSECMELI - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE3201 Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 6
CEE3202 Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3203 Endüstri İlişkileri 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3299 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
[G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] 6YARIYIL 6BAHARSECMELI - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE4101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4102 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+0 Zorunlu 5
[G] 7YARIYIL 7GUZSECMELI - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 15
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE4201 Gelir Dağılımı ve Politikaları 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4202 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4203 İş Etiği ve Soyal Sorumluluk 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4204 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politikalar 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4205 Ücret Teorileri ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4206 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4207 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4208 Uluslararası Çalışma Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4210 Para Teorisi ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4211 Kentleşme ve Çevre Politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4212 Dünya Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4213 Çalışma Hayatının Denetimi 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4214 Performans ve Kariyer Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4215 İş piyasaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
CEE4216 Endüstri 4.0 ve Sosyal Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 5
[G] 8YARIYIL 8BAHARSECMELI - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 80
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5245