Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
UTI7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7101 Uluslararası İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7102 Uluslararası Ticarette Finansman Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7103 Global Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7104 Uluslararası İşletme Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7105 Uluslararası Rekabet Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7106 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7107 Uluslararası Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7108 Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7111 Vadeli İşlem Piyasaları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7112 İletişim ve Müzakere Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7113 Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7114 Sosyal Medya ve İş Yaşamındaki Yeri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7115 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 99
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
UTI7200 Uluslararası İşletmecilikte Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7201 Avrupa Birliği Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7202 Tüketici Davranışları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7203 Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7204 Uluslararası Finans 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7205 Uluslararası Pazarlama Araştırması 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7206 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7207 Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7208 Uluslararası Sermaye Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7209 Kültürlerarası Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7210 Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7211 Elektronik Ticaret 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7212 Stratejik Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
UTI7213 Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 99
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5244