Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
UTI5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
UTI8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
UTI9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
UTI5101 Uluslararası Ticarette Finansman Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5102 Uluslararası Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5103 Uluslararası İşletme Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5104 Uluslararası Rekabet Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5105 Uluslararası Yatırım Stratejileri ve Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5106 Uluslararası Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5107 Çokuluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5108 Uluslararası İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5109 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5110 Avrupa Birliği Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5111 Vadeli İşlem Piyasaları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5112 İletişim ve Müzakere Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5113 Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5114 Ticaret Operasyonları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5115 Dış Ticaret işlemleri Muhasebesi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5116 Küresel Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5117 Tüketici Davranışları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5118 Sosyal Medya ve İş Yaşamındaki Yeri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
UTI5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
UTI9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
UTI5201 Uluslararası Ticaret Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5202 Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo Rejimleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5203 Uluslararası Pazarlama Araştırması 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5204 Uluslararası Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5205 Yönetim Kontrol Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5206 Uluslararası Ticarette Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5207 Türkiye ve Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5208 Uluslararası Sermaye Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5209 Kültürlerarası Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5210 Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5211 Satış Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5212 Elektronik Ticaret 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5213 Uluslararası Pazarlarda Yeni Ürün Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5214 İnovasyon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5215 Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5216 Finansal Tablolar Analizi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5217 Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5218 Lojistik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
UTI5219 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
UTI8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
UTI9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
UTI5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
UTI8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
UTI9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5243