Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı (Tezsiz-İÖ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
DIY7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7101 İleri Deniz İşletmeciliği Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7102 İleri Deniz Bilimleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7103 Konteyner Terminal İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7104 Balık Popülasyonlarının İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7105 Deniz Turizmi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7106 Denizcilikte Muhasebe ve Finans 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7107 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7108 Denizde Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7109 Denizcilikte Bilgi Teknolojileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7110 Denizcilik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7111 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7112 Bilgisayar Destekli Veri Analizi ve Görselleştirme 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7113 Yenilikçi Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7115 Denizcilikte Risk ve Örgütsel Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7116 Denizcilikte Sayısal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7117 Bayrak ve Liman Devleti Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7118 Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7119 Bilgisayar Programlama ve Denizcilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7120 İleri R Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 135
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
DIY7201 İleri Gemi İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7202 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7203 Denizcilikte Çevre Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7204 Seminer 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7205 Sosyal Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7206 Denizcilikte Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7207 Deniz Ulaştırma Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7208 Denizcilikte Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7209 Denizcilikte Sayısal Yönetimler 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7210 Deniz İşletmeciliğinde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7211 Balıkçılık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7213 İşletme Yönetimi ve Strateji Haritaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7214 İleri Deniz Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7215 Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7216 Akademik Yazım Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7217 Denizyolu Taşımacılığında Maliyetler 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7219 Denizcilik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7220 Denizcilik İşletmelerinde Lineer Cebir 3+0+0 Seçmeli 6
DIY7221 Denizcilik İşletmelerinde İleri R Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 129
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5242