Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
DIY5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
DIY9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DIOY5109 Bayrak ve Liman Devleti Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5101 İleri Deniz İşletmeciliği Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5102 İleri Deniz Bilimleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5103 Konteyner Terminal İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5104 Balık Popülasyonlarının İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5105 Deniz Turizmi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5106 Denizcilikte Muhasebe ve Finans 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5107 Denizcilikte Sayısal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5108 Denizde Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5110 Denizcilik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5111 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5112 Denizcilikte Emniyet ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5113 Yenilikçi Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5114 Denizcilikte Bilgi Teknolojileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5115 Bilgisayar Destekli Veri Analizi ve Görselleştirme 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5116 Denizcilikte Risk ve Örgütsel Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5117 Bilgisayar Programlama ve Denizcilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5118 İleri R Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5119 Denizcilikte Risk Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5120 Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5121 Tarife ve Filo Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5122 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5123 Lojistikte Optimizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5124 Strateji Haritalama ve Dengeli Puan Kartı 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5125 Deniz Turizmi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5126 İstatistiksel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5127 Finansal Yönetim ve Denizcilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 180
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
DIY5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
DIY9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DIY5201 İleri Gemi İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5203 Denizcilikte Çevre Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5204 Balıkçılık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5205 Sosyal Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5206 Denizcilikte Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5207 Deniz Ulaştırma Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5208 Denizcilikte Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5209 Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5210 Deniz İşletmeciliğinde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5211 Denizcilik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5212 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5213 İşletme Yönetimi ve Strateji Haritaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5214 İleri Deniz Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5215 Denizyolu Taşımacılığında Maliyetler 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5216 Akademik Yazım Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5217 Denizcilik İşletmelerinde Lineer Cebir 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5218 Denizcilik İşletmelerinde İleri R Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5219 Etkin Müzakere Yönetimi ve İletişim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5220 Limanlarda Kapasite Hesaplamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5221 Altı Sigma ve İstatistiksel Kalite Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5223 Uluslararası Rekabet ve Deniz Taşımacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5224 Kısıtlar Altında Sorun Çözme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5225 Kalite Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 156
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
DIY8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DIY9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
DIY8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DIY9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5241