Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denizcilik İşletmeleri Yönetimi - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
DIY5101 İleri Deniz İşletmeciliği Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5102 İleri Deniz Bilimleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5103 Konteyner Terminal İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5104 Balık Popülasyonlarının İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5105 Deniz Turizmi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5107 Denizcilikte Sayısal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5108 Denizde Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5110 Denizcilik İşletmelerinde Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5111 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5113 Yenilikçi Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5114 Denizcilikte Bilgi Teknolojileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5115 Bilgisayar Destekli Veri Analizi ve Görselleştirme 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5116 Denizcilikte Risk ve Örgütsel Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
DIY5201 İleri Gemi İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5203 Denizcilikte Çevre Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5204 Balıkçılık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5205 Sosyal Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5206 Denizcilikte Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5207 Deniz Ulaştırma Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5208 Denizcilikte Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5209 Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5210 Deniz İşletmeciliğinde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5211 Denizcilik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5212 Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5213 İşletme Yönetimi ve Strateji Haritaları 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5214 İleri Deniz Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5215 Denizyolu Taşımacılığında Maliyetler 3+0+0 Seçmeli 6
DIY5216 Akademik Yazım Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
DIY8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIY5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
DIY8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5241