Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
CEE7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7101 Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7103 Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7105 Uygulamalı Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7106 Kurumsal Koçluk ve Mentörlük 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7109 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7110 Ücretler ve İstihdam Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7111 Örgütsel İletişim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7112 Çalışma İlişkilerinde Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7113 İşletmelerde Eğitim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7114 Uygulamalı Çalışma Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7115 Endüstri 4.0 ve Güncel Sosyal Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7116 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7117 Çalışma, Kadın ve Aile 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 99
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
CEE7200 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7201 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7202 Toplu Pazarlık Ekonomisinde Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7203 Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7204 Kurumsal İmaj ve İletişim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7205 Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7206 İş Piyasaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7207 Liderlik ve Yöneticilik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7208 Sosyal Güvenlik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7209 Kariyer Planlama ve Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7210 İş Değerlendirme ve Ücretlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7213 Küreselleşme ve İşletme Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7214 Kalite Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7215 Türkiye'nin Toplumsal Yapı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7216 Güncel Sosyal Politika Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7217 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7218 Uluslararası İnsan Kaynakları ve Farklılıkların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7219 İş-Yaşam Dengesi Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7220 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE7221 İnsan Kaynaklarında Eğitim ve Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 135
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5240