Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
CEE5118 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 6
CEE5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
CEE9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
CEE5101 İşgücü Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5102 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5103 Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5104 Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5105 Uygulamalı Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5106 Uygulamalı Çalışma Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5107 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5108 Örgütsel Değişim Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5109 Çalışma İlişkilerinde Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5110 Ücretler ve İstihdam Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5111 Sosyal Politika Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5112 Yoksulluk ve Gelir Dağılımı 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5113 Refah Devleti Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5114 Örgütsel İletişim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5115 Girişimcilik ve Yenilikçilik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5116 Çalışma Kadın ve Aile 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5117 Endüstri 4.0 ve Güncel Sosyal Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
CEE5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
CEE9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
CEE5201 Kalite Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5202 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5203 Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5204 Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5205 Çalışma ve Toplum 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5206 İş Piyasaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5207 Türkiye'de ve Dünya'da Sendikacılık ve Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5208 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5209 Kariyer Planlama ve Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5210 Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5211 Sosyal Güvenlik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5212 AB Sosyal Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5213 İşletmelerde Eğitim 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5214 Toplu Pazarlık Ekonomisinde Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5215 Türkiye'nin Toplumsal Yapı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5216 Güncel Sosyal Politika Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5217 Liderlik ve Yöneticilik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5218 İş-Yaşam Dengesi Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5219 Uluslararası İnsan Kaynakları ve Farklılıkların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE5220 Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 138
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
CEE9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
CEE8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
CEE9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5239