Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO5101 Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 Zorunlu 6
KYO5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
KYO9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO 5112 Kent Tarihine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5102 Çağdaş Sosyal ve Siyasal Teoriler 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5104 Kamu Politikaları Analizi I 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5105 AB Kurumsal Yapısı ve İşleyişi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5106 Türk Dış Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5107 Türkiye-ABD İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5110 Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5111 Afet ve Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5112 Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5114 Kent Tarihine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
KY0 5113 Medya ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Okumalar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma 3+0+0 Zorunlu 6
SEM5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
KYO 5212 20. Yüzyıl Kent Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5203 Kamu Politikaları Analizi II 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5204 Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri Semineri 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5205 Ekoloji, Toplum ve Siyaset 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5206 Türk Siyasal Hayatı 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5207 Ortadoğu 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5208 Yönetim Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5209 Türkiye'de Kamu Sektöründe Planlama 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5210 Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri 2 3+0+0 Seçmeli 6
KYO5211 Uluslararası Göç Politikaları ve Türkiye 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 78
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
KYO8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
KYO8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5234