Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY5102 Kamu Harcamaları Teori ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5103 Mükellefin Hak ve Ödevleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5104 Bütçe Teknikleri ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5106 Vergi Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5107 Yerel Yönetimler Maliyesi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5108 Uluslararası Mali İlişkiler 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5109 Vergi Suç ve Cezalarının Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5111 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5112 Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5113 Harçlar ve Hukuki Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5115 Şahıs Şirketlerinde Vergilemenin Hukuki Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5116 Kamu Kesimi Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5117 Gelir Dağılımı ve Vergileme Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5118 Vergi Yargısı ve Yargılama 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5119 Şirketlerin Vergilendirilmesinin Hukuki Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5121 Özelleştirme ve Regülasyon 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5122 Maliye Teorisi ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5123 Verginin Anayasal Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5124 İktisadi Kalkınma ve Vergilendirme 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5125 Vergilemenin Mikro İktisadi Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MLY5201 Türk Vergi Sistemi ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5202 Avrupa Birliği Bütçe ve Maliye Politikası 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5203 Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5204 Borçlanma ve Kamu Borç Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5206 Vergi Usul Hukuku Analizi 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5207 Kamu Gelirleri Teori ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5209 Maliyenin Sosyal Teorisi 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5215 Sosyal Politika Teori ve Analizleri 3+0+0 Seçmeli 7
MLY5216 Güncel Mali Konular 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5217 Vergi Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5218 Mali Takip Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5219 Vergi Planlaması 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5220 Vergilemenin Mikro İktisadi Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5221 Küreselleşme ve Uluslararası Kamusal Mallar 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5222 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5223 Çağdaş Bütçe Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY5224 Refah Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 116
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5233