Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6101 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Değerler 3+0+0 Zorunlu 6
ISL8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL6103 Yönetim Psikolojisi Alanında Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6105 Çağdaş Yönetim ve Organizasyon Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6107 Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6109 Çok Uluslu İşletmecilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6111 Örgütlerde İnsan Kaynakları Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6113 Örgütsel Performans Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6115 Yönetim Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6117 Örgütsel Değişme ve Gelişme Alanında Seçilmiş Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6119 Bilim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6121 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6123 Karşılaştırmalı Çalışma İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6125 Postmodern Pazarlama ve Stratejiler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6126 Tüketici Davranışı Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6127 Küresel Tedarik ve Satın Alma 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6129 Üretim ve İşlemler Yönetiminde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6130 Rekabetçi Marka Yönetimi Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6131 İleri Finansal Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6132 Maliyet Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6133 Değerleme ve Mali Tablolar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6134 İç Denetim ve İç Kontrol 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6135 Uluslararası Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6136 Dinamik Portföy Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6137 İşletme Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6141 Finansal Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6142 İleri Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6143 Paket Programlar ile İleri İstatistiksel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6144 Finansal Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6145 Yapay Zeka Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6146 Marka Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6147 Çek Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6148 Muhasebe Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6149 Muhasebe Meslek Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6150 Maliyet Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6151 Muhasebe Standartları ve Raporlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6152 Adli Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6153 Muhasebe ve Hukuk İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6157 Bilgisayar Teknolojileri Ortamında İç Denetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6158 Pazarlama Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 246
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ISL6299 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
ISL9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL6202 Örgüt Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6204 Yönetim ve Örgütler Alanında Yönlendirilmiş Okumalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6207 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6209 Türkiye'de Yönetim Tarihi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6210 Stratejik Yönetimde Örnek Olay Analizleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6213 Örgütlerde Bilgi ve Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6215 Örgütler Teknoloji Yönetimi ve Seçilmiş Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6216 Ücret Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6217 Pazarlama İletişimi Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6218 İlişkisel Pazarlamada Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6219 Perakende Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6220 E-Ticaret ve Pazarlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6221 Küresel Pazarlama Stratejisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6223 Muhasebe Bilgi Sistemleri ve Denetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6224 Uluslararası Muhasebe Standartları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6225 Uluslararası Denetim Standartları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6226 Muhasebede Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6227 Yatırım Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6229 Sermaye Maliyeti ve Yatırım Kararları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6230 Bilgisayar Uygulamalı Yöneylem Araştırması 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6231 İşletmelerde Öngörü Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6232 İleri Finansal Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6233 Sistem Simülasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6234 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6235 Pazarlama Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6236 Ticari Aracılar Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6238 Çevre Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6239 Maliyet Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6240 Denetim ve Güvence Standartları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6241 Davranışsal Muhasebe ve Denetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6242 Muhasebe Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6243 Türev Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6244 Hizmet Sektöründe Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6245 Finansta Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6246 İleri Finans Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL6247 Risk Sermayesi Finansmanı ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 234
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
ISL6301 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
ISL6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISL6501 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 54
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISL6601 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8609 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9600 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6800 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8809 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9800 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5232