Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ISL5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ISL9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL5105 Küresel İşletmecilik 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5107 İnsan Kaynakları Yönetimi Teori ve Uygulama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5109 Stratejik Yönetim Teori ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5111 İşletmelerde Etiksel Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5113 Kurumsal İletişim Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5115 Örgüt Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5117 Küresel Rekabet Sürecinde Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5119 Sosyal Bilim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5120 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5121 Sermaye Piyasaları Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5122 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5123 İşletme Bütçeleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5124 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5125 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uyg. I 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5126 Uygulamalı Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5127 Bilgisayar Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5128 Menkul Değer Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5130 Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5131 Yatırım Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5132 Menkul Değerlerde Teknik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5133 Finansal Kurumlarda Mali Raporlama ve Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5134 Denetim Standartları I 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5136 Finansal Raporlama I 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5138 Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5140 Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5141 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5142 Yönetim Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5143 Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5145 Pazarlama Yönetiminde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5146 Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5147 İşletme İstatistiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5148 Finansal Ekonometri I 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5149 Veri Madenciliği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5150 Altı Sigma 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5151 Bilgisayar Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5152 Paket Programlar İle Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5153 Ticari İşletme Hukukunda Güncel Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5154 Şahıs Şirketler Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5155 Dijital Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5156 Muhasebede Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5158 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5159 Dijital Pazarlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5160 Pazarlama Araştırmalarında Yeni Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 276
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ISL5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 0+0+0 Zorunlu 6
ISL9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL5203 Kobi'lerde Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5205 Yönetim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5207 Yeni Yönetim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5209 Toplam Kalite ve Örgütlerde Öz Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5211 Örgütsel Düşüncenin Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5212 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5213 Çağdaş Halkla İlişkiler Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5215 Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5216 İşletme Oyunları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5217 İşletmelerde Oyun Kuramı ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5219 Örgütsel Değişim ve İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5220 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5221 Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5222 Mali Tablolar Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5223 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uyg. II 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5224 Matematiksel Finans 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5225 Denetim Standartları II 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5226 Finansal Raporlama II 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5228 Muhasebede Güncel Gelişmeler ve Değerlendirmeler 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5229 Uluslararası Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5231 Dış Ticaretin Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5232 Uzmanlık Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5233 Finansal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5234 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5237 Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5238 Uluslararası Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5239 Lojistik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5240 Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5242 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5243 Finansal Ekonometri II 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5244 Sigorta Matematiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5245 İşletmelerde Öngörü Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5246 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5247 İleri Kantitatif Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5248 Fikri Mülkiyet Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5249 Sermaye Şirketleri Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5250 Sosyal Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5251 Türev İşlemleri Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5252 Denetimde Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5253 İç Denetimde ve İç Kontrolde Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5254 Denetim Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5255 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5256 Reklam Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5257 Satış Yönetiminde Yeni Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5258 Finansta Örnek Olaylar 3+0+0 Seçmeli 6
ISL5259 Türev Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 294
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
ISL8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISL9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5231