Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6100 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Değerler 3+0+0 Zorunlu 6
IKT9100 Uzmanlık ALan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT6101 İleri Mikro İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6102 İleri Ekonometrik Analiz I 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6103 İleri Matematiksel İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6104 Finansal İktisat ve Merkez Bankacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6105 Büyüme Teorileri ve Büyüme Modelleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6106 Uluslararası Ticaret ve Finans 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6107 Türkiye AB İlişkileri Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6108 Bölgesel İktisat Teorisi ve Gelişme Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6109 Yoksulluk Sorunu ve Gelir Dağılımı Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6110 İnovasyonun Makroekonomik Dinamikleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6111 İktisat Kuramının Geçmişi ve Bugünü 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6112 İktisat Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6113 Dünya İktisat Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6114 Ulusal ve Uluslararası Enerji Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6115 İşgücü Piyasaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6116 Veri Madenciliği 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
IKT9200 Uzmanlık ALan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
IKT6201 İleri Makro İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6202 İleri Ekonometrik Analiz II 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6203 Güncel İktisadi Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6204 Para Politikası ve Finansal Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6205 Kalkınma Makro İktisadı 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6206 Makro Ekonomik Politikalar 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6207 Modern Konjonktür Teorileri ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6208 Çin Ekonomisi Büyüme Dinamikleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6209 Göç Olgusu ve İktisadi Çözümleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6210 Makroekonomik İnovasyon Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6211 İşgücü Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6212 İktisada Eleştirel Bakış 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6213 Yakın Dönem Türkiye İktisat Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6214 Finansal Krizler Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6215 Refah Devleti Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT6216 Türkiye Güney Kore Ekonomisi Karşılaştırmalı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT 9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT6301 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT9400 Uzmanlık ALan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT6501 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 54
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT6601 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8609 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT9600 Uzmanlık ALan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT6800 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8809 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT9800 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5230