Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
IKT5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
IKT9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT5101 Mikro Ekonomik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5102 Zaman Serileri Analizi I 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5103 Ekonometrik Analiz Teknikleri I 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5104 Matematiksel İktisat Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5105 İleri Finansal İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5106 Parasal İktisat Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5107 Uluslararası İktisat Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5108 Uluslararası Entegrasyonlar ve Küreselleşme 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5109 Uluslararası Sermaye Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5110 Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişme 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5111 Türkiye'de Büyüme Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5112 İktisat Politikalarında Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5113 İktisadi Düşünce Okulları Karşılaştırmalı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5114 Uygulamalı Davranışsal İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5115 Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Analizleri 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5116 Avrupa İktisat Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 114
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
IKT5299 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
IKT9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT5201 Makro Ekonomik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5202 Zaman Serileri Analizi II 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5203 Ekonometrik Analiz Teknikleri II 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5204 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5205 Finansal Piyasalar ve Bankacılık Sektörü 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5206 Parasal İktisat Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5207 Uluslararası İktisat Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5208 AB Sosyal Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5209 Yeni Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5210 Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluk 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5211 Türkiye'de Kalkınma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5212 Ekonomik İstikrar Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5213 İktisadın Tarihine Genel Bakış 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5214 Oyun Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5215 Yapay Sinir Ağları 3+0+0 Seçmeli 6
IKT5216 Osmanlı İktisat Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 114
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT 9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
IKT8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
IKT9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5229