Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKM5111 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
EKM5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
EKM9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EKM5101 İleri Ekonometri I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5102 Mekansal Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5103 Zaman Serileri Analizi I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5104 İleri Mikro İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5105 Oyun Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5106 İleri Matematiksel İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5107 Bilgisayar Programlama I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5108 İleri Matematiksel İktisat I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5109 Yöneylem Araştırması I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5110 Deney Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5112 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma Teknikleri I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5113 Uygulamalalı Yöneylem Araştırması I 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5114 Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5115 Yatay Kesit Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5116 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKM5292 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
EKM8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EKM9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EKM5201 İleri Ekonometri II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5202 Zaman Serileri Analizi II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5203 Panel Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5204 Bilgisayar Programlama II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5205 İleri Makro İktisat 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5206 Uygulamalı Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5207 İleri Matematiksel İktisat II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5208 Yöneylem Araştırması II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5209 Çok Değişkenli İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5210 İstatistik Veri Analizi Karar Alma Teknikleri II 3+0+0 Seçmeli 6
EKM5211 Uygulamalı Yöneylem Araştırmaları II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKM5300 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
EKM8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EKM9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EKM5400 TEZ 0+0+0 Zorunlu 24
EKM8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EKM9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5222