Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HEM1110 Hemşirelik Felsefesi, Temel Kavram ve İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 4
HEM1113 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM1114 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 3
HEM1115 Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM1116 Anatomi 3+2+0 Zorunlu 4
HEM1119 Histoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM1120 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES1YY SEÇMELİ DERSLER (1.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HEM1206 Patoloji 2+0+0 Zorunlu 3
HEM1208 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
HEM1210 Hemşirelik Esasları 5+12+0 Zorunlu 13
HEM1211 Kişilerarası İlişkiler 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES2YY SEÇMELİ DERSLER (2.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM2107 Sağlığın Değerlendirilmesi 2+0+0 Zorunlu 3
HEM2108 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 4
HEM2116 İç Hastalıkları Hemşireliği 5+12+0 Zorunlu 16
HEM2119 Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] SECMES3YY SEÇMELİ DERSLER (3.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM2214 Hemşirelikte Öğretim 2+0+0 Zorunlu 4
HEM2215 Bioistatistik 2+0+0 Zorunlu 3
HEM2216 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5+12+0 Zorunlu 16
HEM2217 Bulaşıcı Hastalıkları Hemşireliği 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] SECMES4YY SEÇMELİ DERSLER (4.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM3119 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 5+12+0 Zorunlu 16
HEM3120 İlkyardım 2+0+0 Zorunlu 3
HEM3121 Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 4
HEM3125 Hemşirelik Tarihi ve Etik 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] SECMES5YY SEÇMELİ DERSLER (5.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM3214 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği     5+12+0 Zorunlu 16
HEM3215 Hemşirelik Bilişimi 2+0+0 Zorunlu 2
HEM3216 Hemşirelikte Yönetim 2+4+0 Zorunlu 8
 [G] SECMES6YY SEÇMELİ DERSLER (6.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM4101 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 5+12+0 Zorunlu 14
HEM4103 İntörnlük Uygulaması -I 1+12+0 Zorunlu 14
HEM4104 Mesleki Uygulama-I 1+16+0 Zorunlu 14
 [G] SECMES7YY SEÇMELİ DERSLER (7.YARIYIL) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 46
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HEM4203 İntörnlük Uygulaması -II 1+12+0 Zorunlu 14
HEM4204 Mesleki Uygulama - II 1+16+0 Zorunlu 14
HEM4214 Halk Sağlığı Hemşireliği 5+12+0 Zorunlu 14
 [G] SECMES8YY SEÇMELİ DERSLER (8.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 44
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5220