İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
MLY1102 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1104 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1105 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1110 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1112 Maliye Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 28
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MLY1202 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1204 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1205 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1208 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1210 İşletme Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1230 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY2101 Vergi Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2104 Kamu Maliyesi I 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2106 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2107 Dönem sonu Muhasebe İşlemleri 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2121 Mikro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2124 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY2202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2203 Kamu Maliyesi II 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2205 Mali Analiz Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2206 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2210 Vergi Hukuku II 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2221 Makro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY3105 Türk Vergi Sistemi I 3+0+0 Zorunlu 6
MLY3182 Devlet Bütçesi Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SECMES5YY 5.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 20
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY3204 Türk Vergi Sistemi II 3+0+0 Zorunlu 6
MLY3295 Kamu Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3299 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
[G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SECMES6YY 6.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 25
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY4194 Vergi Yargılama Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES7YY 7.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 10
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY4281 Maliye Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES8YY 8.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 10
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4897