İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Maliye - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
MLY1102 Muhasebe l 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1104 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1105 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
MLY1106 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 3
MLY1110 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1112 Maliye Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
MLY1202 Muhasebe ll 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1204 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1205 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1208 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1210 İşletme Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
MLY1230 Temel Bilgi Teknojileri ve Kullanımı 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY2101 Vergi Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2102 Mikro İktisat-I 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2103 Makro İktisat-I 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2104 Kamu Maliyesi l 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2106 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2124 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY2201 Mikro İktisat-II 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2203 Kamu Maliyesi ll 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2206 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2207 Makro İktisat-II 3+0+0 Zorunlu 5
MLY2210 Vergi Hukuku II 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY3105 Türk Vergi Sistemi l 3+0+0 Zorunlu 5
MLY3182 Devlet Bütçesi Teorisi** 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3199 Akademik Türkçe* 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3101 Para Teorileri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3104 Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3106 Mali Sosyoloji 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3110 Şirketler Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3111 İcra ve İflas Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3113 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3114 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3115 Mali Teşvik Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3116 Maliye Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3117 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3118 İleri Excel I 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3140 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3160 Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3161 Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3172 Uluslararası İktisat 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3175 Mahalli İdareler Maliyesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3176 Uluslararası Maliye 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3180 Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] SECMES5YY 5.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 110
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY3204 Türk Vergi Sistemi ll 3+0+0 Zorunlu 5
MLY3295 Kamu Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3299 Akademik Türkçe* 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3205 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3206 Mali Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3210 Uluslararası Mali Kurumlar ve İlişkiler 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3213 Devlet Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3214 Vergi Teorisi ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3216 Vergi Güvenlik Önlemleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3217 İleri Excel II 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3263 Vergi İcra Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3264 Dış Ticaret Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3265 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3269 Devlet Borçlanması 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3271 Avrupa Birliği'nde Bütçe Politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3277 Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3286 Medeni Hukuk 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3287 Devlet Bütçesi Politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3290 Kıymetli Evrak Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3292 Para Politikası 3+0+0 Seçmeli 5
MLY3293 Uluslararası Ekonomi Politik 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] SECMES6YY 6.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 110
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY4194 Vergi Yargılama Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
MLY4110 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4111 Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4112 İktisadi Büyüme 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4113 Uygulamalı Kurumsal Kaynak Planlaması I 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4114 Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4127 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4129 Ceza Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4160 Kamu Ekonomisinde Yapısal Analiz 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4163 Küreselleşme ve Vergileme 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4165 Bilgisayarlı Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4169 Küresel Kamusal Mal ve Hizmetler 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4170 İktisadi Gelişme ve Vergileme 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4184 Uluslararası Vergi Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4186 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4188 Dijitalleşme Çağında Mali Sistemde Dönüşüm 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4189 Vergi Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4190 Mesleki Yabancı Dil I 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4192 Sosyal Bütçeleme 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4193 Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi ve Uygulaması 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4208 Vergi Ceza Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] SECMES7YY 7.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 110
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY4281 Maliye Politikası 3+0+0 Zorunlu 5
MLY4210 Vergi Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4216 İktisadi Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4217 Çevre Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4218 Eğitim Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4219 İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4220 Yapay Zeka ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4222 İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Vergi Planlaması 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4223 Uygulamalı Kurumsal Kaynak Planlaması II 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4225 Uygulamalı İstatistik 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4226 Sosyal Güvenlik ve Primli Sistemler 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4262 Vergi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4263 Vergi Uyuşmazlıkları 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4268 Mali Krizler ve Türkiye 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4269 Gelir Dağılımı ve Yoksuluk 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4274 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4275 Türkiye'nin Mali Yapısı 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4276 Mesleki Yabancı Dil II 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4278 Dünya Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
MLY4282 Kamu Harcama Hukuku 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] SECMES8YY 8.Yarıyıl - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 105
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4897