İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ISL1102 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1104 İşletme Matematiği I 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1105 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1106 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1112 İşletme I 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1114 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 32
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ISL1202 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1204 İşletme Matematiği II 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1212 İşletme II 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1215 Makro İktisada Giriş 4+0+0 Zorunlu 4
ISL1222 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
ISL1230 Temel Bilgi Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL2107 Yönetim Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2108 Makro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2110 Pazarlamaya Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2121 İşletme İstatistiği 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2127 İşletme Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2128 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL2211 Pazar ve Pazarlama Araştırması 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2212 Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2221 Mali Analiz Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2222 Üretim Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2223 Örgütsel Davranış 3+0+0 Zorunlu 5
ISL2227 Şirketler Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL3103 Finans I 3+0+0 Zorunlu 6
ISL3184 Maliyet Muhasebesi I 3+0+0 Zorunlu 5
ISL3106 Matematik Uygulamaları I 3+0+0 Seçmeli 5
ISL3107 Girişimcilik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
[G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SECMES5YY 5.YARIYIL - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL3203 Finans II 3+0+0 Zorunlu 6
ATU3299 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 3
ISL3210 Matematik Uygulamaları II 3+0+0 Seçmeli 5
[G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SECMES6YY Seçmeli (6. Yarıyıl) - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 23
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL4180 Müzakere Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES7YY 7.YARIYIL - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 10
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL4212 SPSS Uygulamalı İstatistik 3+0+0 Seçmeli 5
ISL4270 Yönetim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES8YY 8.YARIYIL - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 15
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4891