İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
IKT1104 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1105 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1106 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1109 İşletme I 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1110 Mikro İktisada Giriş 4+0+0 Zorunlu 6
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
IKT1204 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1205 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
IKT1206 Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 5
IKT1210 İşletme II 3+0+0 Zorunlu 4
IKT1212 Makro İktisada Giriş 4+0+0 Zorunlu 6
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT2106 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2107 İstatistik I 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2123 Mikro İktisat I 3+0+0 Zorunlu 6
IKT2124 Makro İktisat I 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2125 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2130 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 31
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT2206 Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2207 İstatistik II 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2224 Mikro İktisat II 3+0+0 Zorunlu 6
IKT2225 Makro İktisat II 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2226 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 5
IKT2227 Kamu Maliyesi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 31
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT3124 Uluslararası İktisat I 3+0+0 Zorunlu 6
ATU3199 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
IKT3180 Finansal İktisat 3+0+0 Seçmeli 5
IKT3184 Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
IKT3185 İktisat Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5 . Yarıyıl) - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT3222 Uluslararası İktisat II 3+0+0 Zorunlu 6
ATU3299 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 3
 [G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SEC302 Seçmeli (6. Yarıyıl) - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 18
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT4160 İktisadi Konjonktür 3+0+0 Seçmeli 3
 [G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 8
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IKT4297 Deneysel Ekonomi 3+0+0 Seçmeli 5
 [G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 10
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler




https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4887