Bandırma Meslek Yüksekokulu / Et ve Ürünleri Teknolojisi - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ETU1101 Anatomi 3+1+0 Zorunlu 4
ETU1104 Genel Biyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ETU1105 Kasaplık Hayvan Yetiştirme 3+0+0 Zorunlu 4
ETU1107 Hayvan Yetiştirme İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 4
ETU1108 Hijyen ve Sanitasyon 2+1+0 Zorunlu 3
ETU1109 Kanatlı Hayvan Yetiştirme 2+1+0 Zorunlu 3
ETU1110 Gıda Kimyası 2+0+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ETU1201 İmmunoloji 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1202 Kesim Tekniği ve Makineleri 2+1+0 Zorunlu 2
ETU1203 Mikrobiyoloji 3+2+0 Zorunlu 4
ETU1204 Kasaplık Hayvan Besleme 3+1+0 Zorunlu 4
ETU1205 Sürü Yönetimi 2+1+0 Zorunlu 3
ETU1215 Laboratuvar Teknikleri 3+1+0 Zorunlu 4
ETU1216 Et Bilimi 2+1+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 2
ETU1210 İstatistik 2+0+0 Seçmeli 3
ETU1217 Hayvan Islahına Giriş 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 35
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ETU2201 Et Ürünleri Kalite Kontrol 3+2+0 Zorunlu 5
ETU2202 Mezbaha Yan Ürünleri ve Değerlendirilmesi 2+0+0 Zorunlu 4
ETU2203 Et Teknolojisi 4+1+0 Zorunlu 4
ETU2204 Yem Teknolojisi 3+1+0 Zorunlu 5
ETU2206 Yönlendirilmiş Çalışma 2+0+0 Seçmeli 4
ETU2207 İleri Analiz Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 4
ETU2210 Gıda Mevzuatı 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=4772