Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
SSH5101 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar 4+0+0 Zorunlu 7
SSH8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
SSH5102 Sosyal Hizmet Kuramları 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5103 Toplum Sağlığı ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5104 Yoksulluk ve Sosyal Yardım 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5105 Sosyal Hizmet Yönetim ve Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5106 Sosyal Hizmetin Sosyolojik Temelleri 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5107 Gönüllü Kuruluşlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5108 Belediyelerde Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5109 Osmanlı'da Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5110 Avrupa’da Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60