Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim (Doktora)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAT6100 Bilimsel Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
HMY6101 Yönetim Kuramları 2+0+0 Zorunlu 8
HMY6102 Ulusal Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları 3+0+0 Zorunlu 8
HMY8101 Uzmanlık Alan Dersi I 8+0+0 Zorunlu 4
HMY5101 Hemşirelikte Yönetim-I 2+4+0 Seçmeli 8
HMY6103 Sağlık Kurumlarında Liderlik 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6104 Endüstri İlişkileri 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6105 Yönetim Etiği 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 48
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BYİ6200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 5
HMY6201 Hemşirelikte Yönetim 3+4+0 Zorunlu 8
HMY6202 Sağlık Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 8
HMY8201 Uzmanlık Alan Dersi II 8+0+0 Zorunlu 4
HMY5202 Hemşirelikte Yönetim-II 2+4+0 Seçmeli 8
HMY6203 Hemşirelikte Yönetim Araştırmaları 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6204 İleri Araştırma ve Veri Değerlendirme Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6205 Örgüt Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6206 Çalışma Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 53
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HMY6301 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 8
HMY6302 Hemşirelikte Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 8
HMY8301 Uzmanlık Alan Dersi III 8+0+0 Zorunlu 4
HMY6303 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6304 Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Risk Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6305 Bilimsel Yayın ve Proje Hazırlama 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6306 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 40
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HMY6400 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
HMY6401 Hemşirelik Yönetiminde Yenilikler 2+0+0 Zorunlu 5
HMY6402 Teze İlişkin Araştırma Konuları 2+0+0 Zorunlu 10
HMY8401 Uzmanlık Alan Dersi IV 8+0+0 Zorunlu 4
HMY6403 Hemşirelikte Örgütsel Davranış 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6404 Hemşirelikte Yönetsel Sorunların Analizi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35