Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim ve Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YBS5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
YBS8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS5101 Örgütlerde Stratejik Liderlik 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5102 Yönetim Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5103 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5104 Veritabanı Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5105 Veri Madenciliği ve İş Zekası 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5106 Karar Destek Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5107 Elektronik Ticaret 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5108 Nesne Tabanlı Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5109 Bulanık Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5110 Ağ Yönetimi ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5111 Yöneylem Araştırması 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5112 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5113 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YBS5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YBS5210 Yapay Zeka 3+0+0 Zorunlu 6
YBS8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS5201 İşletme Politikası ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5202 Liderlik Teorisi ve Pratiği 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5203 Paket Programlar ile İleri Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5204 Örgüt Teorisi ve Örgütsel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5205 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5206 Sosyal Medya ve İş Yaşamındaki Yeri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5207 R ile Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5208 Zaman Serileri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5209 Kurumsal Kaynak Planlama 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 72
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YBS5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YBS8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
YBS5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YBS8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30