Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
TRH8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH5102 Eski Çağ Tarihine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5103 Eski Batı Tarihinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5104 Orta Çağ Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5105 İslam Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5106 Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5107 Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5108 19. Yüzyıl Balkan Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5109 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5110 Türkiye'nin Toplumsal Yapısında Göçmenler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5111 Osmanlı Vakıf Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5112 Osmanlı Askeri Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5113 Cumhuriyet Dönemi Biyografileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5114 Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarih 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TRH8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH5201 Anadolu'nun Antikçağ Tarihi Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5202 Mysia Arkeolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5203 Selçuklu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5204 Ortaçağ Anadolu Türk Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5205 Meşrutiyet Dönemi Sosyal ve Siyasi Hayat 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5206 Osmanlı'dan Cumhuriyete Göçler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5207 Modern Avrupa Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5208 19. Yüzyıl Türk-Rus İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5209 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5210 Osmanlı Şehir ve Kır Hayatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5211 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5212 Osmanlı Arşiv Kaynakları Üzerine 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5213 Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30