Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EEM5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EEM5100 Sayısal İletişim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5101 Güç Sistemlerinin Bilgisayarlı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5102 İleri Güç Elektroniği Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5103 Lineer Sistem Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5104 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5105 Fotovoltaik Sistemlerin Endüstriyel Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5106 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5107 Sayısal MOS Tümdevre Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5108 Mühendislik Sistemlerinde Kaotik Olaylar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60