Fen Bilimleri Enstitüsü / Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri (Doktora)
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AUS6297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
AUS6201 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6202 Uygulamalı Yöneylem Araştırması 2 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6203 Telematik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6204 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistem 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6205 Otonom Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6206 İnovasyon ve Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6207 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Big Data 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6208 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Enerji Verimliliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6209 Akıllı Ulaşımda Teknik Hesaplama Dilleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6210 Trafik Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6211 AUS Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6212 Veri Analitiği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6213 Paylaşımlı Hareketlilik-2 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6214 Elektronik Ödeme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96