Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
SHZ1101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
SHZ1102 Sosyal Hizmete Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ1103 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
SHZ1104 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ1105 Sosyal Güvenlik Sistemi 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC1YY Seçmeli Dersler - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
SHZ1201 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ1202 Temel Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ1203 Psikolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
SHZ1204 Sosyal Hizmet Kuramları 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ1205 Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC2YY Seçmeli Ders - Seçmeli 6
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
SHZ2101 Sosyal Hizmet Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ2102 Topluma Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ2103 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 4
SHZ2104 Sosyal Hizmet Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 4
SHZ2105 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
SHZ2106 Yoksulluk ve Sosyal Yardım 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 24
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ISE2300 İşyeri Eğitimi 12+0+0 Zorunlu 12
ISU2200 İşyeri Uygulaması 0+18+0 Zorunlu 18
Toplam AKTS 30