Manyas Meslek Yüksekokulu / İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ISG1101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1102 Genel İşetme 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1103 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Zorunlu 5
ISG1104 Genel Kimya 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1105 Genel Matematik 2+0+0 Zorunlu 3
ISG1106 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2+1+0 Zorunlu 3
ISG1107 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
ISG1201 Makine Techizat Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1202 Acil Durum Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 3+0+0 Zorunlu 3
ISG1204 İş Sağlığı ve Güvenliği II 3+0+0 Zorunlu 5
ISG1205 İş Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
ISG1206 İstatistik 2+1+0 Zorunlu 3
ISG1207 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ISG2101 Yangından Korunma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
ISG2102 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Zorunlu 4
ISG2103 Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 2+0+0 Zorunlu 4
ISG2104 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 3
[G] SEC3YY Seçmeli 3.Yarıyıl - Seçmeli 15
Toplam AKTS 29
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ISG2201 İş Hijyeni ve Meslek hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 4
ISG2202 İlk Yardım 2+0+0 Zorunlu 4
ISG2203 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 3
ISG2204 Kişisel Koruyucu ve Donanımlar 3+0+0 Zorunlu 4
[G] seç301 Seçmeli Ders - Seçmeli 3
Toplam AKTS 18
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler