Fen Bilimleri Enstitüsü / Denizcilik Mühendisliği ve İşletmeleri Yönetimi Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DMI5100 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
DMI8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DMI5101 Bilgisayar Destekli Veri Analizi ve Görselleştirme 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5102 Bütünleşik Ulaştırma Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5103 Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5104 Dalga Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5105 Deniz Kazaları ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5106 Deniz Ulaştırmasında Konteyner Taşımacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5107 Denizcilik Endüstrisinde Makine Öğrenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5108 Denizcilik İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5109 Denizcilk Mevzuatı ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5110 Denizcilkte Bilgi Teknolojileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5111 Denizcilikte Çevre Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5112 Denizcilikte Değişim ve İnavasyon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5113 Denizcilikte Elektronik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5114 Denizcilikte Emniyet 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5115 Denizcilikte Modelleme ve Simülasyon 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5116 Denizcilikte Muhasebe Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5117 Denizcilikte Optimizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5118 Denizcilikte Örgüt Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5119 Denizcilikte Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5120 Denizcilikte Teknoloji ve Yenilik 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5121 Denizde Petrol Kirliliği ve Önlenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5122 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5123 Gemi Etrafındaki Vizkoz Akışın Hesaplamalı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5124 Gemi İnşaatında Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5125 Gemi Kontrol Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5126 Gemi Makine Yataklarının Tasarımı ve Titreşim Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5127 Gemi Makineleri Sistem Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5128 Gemi Pervanelerinin Hidromekaniği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5129 Gemi Stabilitesi ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5130 Gemi Yapı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5131 Gemi Yapı Malzemeleri ve Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5132 Gemi Yapılarında Mukavemet 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5133 Gemilerde Enerji Verimliliği ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5134 İleri Deniz Bilimleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5135 İleri Deniz Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5136 leri Denizcilik Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5137 İleri Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5138 İleri Denizcilik Simülatörleri Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5139 İleri Termodinamik 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5140 Stratejik Deniz Turizmi Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5141 Türbülanslı Akış Dinamiği ve Türbülans Modellleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5142 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetiminde İleri Konular 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5143 Uzaktan Algılama ve Görüntü İşlemeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5144 Yanma Esasları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5145 Yenilikçi Yönetim Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5146 Yüksek Matematik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 288
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DMI5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
DMI8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
DMI5201 Çarter Hukuku Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5202 Deniz Sigorta Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5203 Deniz Sistemlerinde Arıza Tespiti Modellemesi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5204 Deniz Yapılarının Analizi ve Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5205 Denizcilik İşletmelerinde İç Denetime Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5206 Denizcilik Örgütleri/Birlikleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5207 Denizcilik Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5208 Denizcilikte İleri Sayısal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5209 Denizcilikte Kalite Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5210 Denizcilikte Korozyon ve Korunma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5211 Denizcilikte Kuyruk Teorisi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5212 Denizcilikte Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5213 Denizcilikte Uzaktan Algılama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5214 Ekserji Analizinde İleri Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5215 Gemi Dizel Motorları Simülasyon ve Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5216 Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanları Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5217 Gemi İnşaatında Yaşam Döngü Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5218 Gemi Kaynaklı Hava Kirliliği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5219 Gemi Makineleri Teorisi ve Tasarım Prensipleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5220 Gemi Makinelerinin İşletme ve Otomasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5221 Gemi Mühendisliğinde Uygulamalı Deneysel Teknikler 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5222 Gemi Performansı ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5223 Gemi Pervanelerinde Kavitasyon ve Gürültü 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5224 Gemi Yapılarında Yorulma ve Kırılma 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5225 Gemilerde Alternatif Enerji Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5226 Gemilerde Güç Üretim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5227 Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5228 Haberleşme Teknikleri ve Denizcilikte Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5229 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5230 İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı doldurma 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5231 İçten Yanmalı Motorlarda Karışım oluşumu 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5232 İleri Gemi Hareketleri ve Dalga Etkileşimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5233 İleri Gemi İşletmeciliği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5234 İleri Isı ve Kütle transferi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5235 İleri Meteoroloji 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5236 Kapalı Hacimlerde Yangın Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5237 Kıyı Tesisleri Yatırım Planlaması 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5238 Kiralama ve Brokerlik 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5239 Stratejik Liman Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5240 Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5241 Üretim Planlama ve Tersane Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5242 Yat ve Marina İşletmeciliğinde İleri Konular 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5243 Yelkenli ve Motoryatların Aerodinamik ve Hidrodinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5244 Yüzen Cisimlerin Hidrodinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5245 Yüzen Yapıların Titreşimi 3+0+0 Seçmeli 6
DMI5246 Teknik ve Akademik Yazım 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 288
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DMI5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
DMI8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
DMI5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
DMI8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30