Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAY 5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
HMY 5101 Hemşirelikte Yönetim I 2+4+0 Zorunlu 12
HMY 5102 Sağlık Politikaları 3+0+0 Zorunlu 6
HMY 8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY 5103 Hemşirelikte Liderlik 2+0+0 Seçmeli 4
HMY 5104 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler 2+0+0 Seçmeli 3
HMY 5105 Hemşirelik Hizmetlerinde İletişim 2+0+0 Seçmeli 2
HMY 5106 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 39
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BYİ 5200 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 3
HMY 5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
HMY 5202 Hemşirelikte Yönetim II 2+4+0 Zorunlu 8
HMY 8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY 5203 Hemşirelikte Kalite Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2
HMY 5204 Hemşirelikte Örgütsel Davranış 2+0+0 Seçmeli 2
HMY 5205 Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 2
HMY5206 Hemşirelikte Personel Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 3
HMY5208 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 2+0+0 Seçmeli 3
HMY5209 Çağdaş Yönetim Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 36
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HMY 5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY 8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
HMY 5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY 8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30