Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Programı
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
BAY 5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
HMY 5101 Hemşirelikte Yönetim I 2+4+0 Zorunlu 12
HMY 5102 Sağlık Politikaları 3+0+0 Zorunlu 6
HMY 8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY 5103 Hemşirelikte Liderlik 2+0+0 Seçmeli 4
HMY 5104 Hemşirelikle İlgili Yasal Düzenlemeler 2+0+0 Seçmeli 4
HMY 5106 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38