Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
EHM1101 Fizik 1 3+2+0 Zorunlu 5
EHM1102 Matematik I 5+0+0 Zorunlu 5
EHM1121 Elektronik ve Haberleşme Müh. Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
EHM1122 Bilgisayar Programlama I 3+0+0 Zorunlu 5
EHM1123 Lineer Cebir 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
EHM1201 Fizik II 3+2+0 Zorunlu 5
EHM1202 Matematik II 5+0+0 Zorunlu 5
EHM1221 Elektronik Malzemeler ve Cihazlar 3+0+0 Zorunlu 4
EHM1222 Bilgisayar Programlama II 3+0+0 Zorunlu 5
EHM1223 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM2120 Diferansiyel Denklemler 3+0+0 Zorunlu 5
EHM2121 Elektrik Devre Temelleri 3+0+0 Zorunlu 5
EHM2122 Olasılık ve İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
EHM2123 Sayısal Mantık Devreleri 3+0+0 Zorunlu 5
EHM2124 Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 2
EHM2125 Sayısal Mantık Devreleri Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 2
EHM2131 Mesleki Yabancı Dil I 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEC.III YY Dersleri II Sınıf Seçmeli Dersleri - Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM2221 Elektromagnetik Alan Teorisi 4+0+0 Zorunlu 6
EHM2222 Devre Analizi 4+0+0 Zorunlu 5
EHM2223 Elektronik I 3+0+0 Zorunlu 5
EHM2224 Nümerik Analiz 3+0+0 Zorunlu 4
EHM2225 Devre Analizi Laboratuvarı 0+2+0 Zorunlu 2
EHM2226 Elektronik Laboratuvarı I 0+2+0 Zorunlu 2
EHM2231 Mesleki Yabancı Dil II 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEC. IV YY Dersleri II Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM3116 Girişimcilik 3+0+0 Zorunlu 3
EHM3121 İşaretler ve Sistemler I 3+0+0 Zorunlu 4
EHM3122 Elektromagnetik Dalga Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
EHM3123 Elektronik II 3+0+0 Zorunlu 5
EHM3124 Elektronik Laboratuvarı II 0+2+0 Zorunlu 2
EHM3125 Mikroişlemciler 3+2+0 Zorunlu 4
STJ3120 Staj I 0+0+0 Zorunlu 2
USD3150 İspanyolca I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3151 Rusça I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3152 Arapça I 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SEC. V YY Dersleri III Sınıf Seçmeli Dersleri - Seçmeli 5
Toplam AKTS 45
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM3221 Haberleşme I 3+2+0 Zorunlu 5
EHM3222 Mikrodalga Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
EHM3223 Otomatik Kontrol 3+0+0 Zorunlu 5
USD3250 İspanyolca II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3251 Rusça II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3252 Arapça II 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SEC.VI YY Dersleri III Sınıf seçmeli Dersleri - Seçmeli 15
Toplam AKTS 45
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM4101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
EHM4121 Mühendislik Tasarım 0+4+0 Zorunlu 6
STJ4120 Staj II 0+0+0 Zorunlu 2
[G] SEC. VII YY Dersleri IV Sınıf Seçmeli Dersleri - Seçmeli 20
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EHM4201 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2+0+0 Zorunlu 2
EHM4221 Bitirme Projesi 0+4+0 Zorunlu 8
[G] SEC.VIII YY Dersleri IV Sınıf Seçmeli Dersleri - Seçmeli 20
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler