İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlk ve İnk Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDE1101 Osmanlı Türkçesi I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1103 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1104 Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler I 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1105 Modern Türk Edebiyatına Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1106 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1107 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 3
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlk ve İnk Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDE1201 Osmanlı Türkçesi II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1203 Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1204 Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler II 3+0+0 Zorunlu 5
TDE1205 Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1206 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE1209 Okuma ve Yorumlama 3+0+0 Zorunlu 4
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 31
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE2101 Osmanlı Türkçesi Grameri 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2102 Türkiye Türkçesi Kelime Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2103 14. ve 15. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2104 Servet-i Fünün Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2105 Türk Mitolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.III.YY. DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 20
Toplam AKTS 42
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE2201 Osmanlı Türkçesi Metin Okumaları 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2202 Cümle Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 4
TDE2203 16. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2204 Fecr-i Ati ve Milli Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE2205 Türk Destanları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.IV.DÖNEM 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4
Toplam AKTS 26
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE3101 Orta Türkçe I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE3102 17. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3103 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Nesir 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3104 Türk Halk Hikayeleri 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.V.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE3201 Orta Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE3202 18. ve 19. Asır Klasik Türk Edebiyatı 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3203 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Şiir 3+0+0 Zorunlu 5
TDE3204 Türk Halk Anlatıları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ. VI.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE4101 Âşık Şiiri 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4102 Eski Türkçe I 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4103 Eski Türk Edebiyatında Mesnevi 3+0+0 Zorunlu 5
TDE4104 Çağdaş Türk Edebiyatında Şiir (1950 Sonrası) 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TDE4201 Tekke Şiiri 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4202 Türk Edebiyatında Şuara Tezkireleri 3+0+0 Zorunlu 5
TDE4203 Eski Türkçe II 3+0+0 Zorunlu 4
TDE4204 Çağdaş Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman ( 1950 Sonrası ) 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VIII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30