İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Tarih
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1101 Osmanlı Türkçesi I 4+0+0 Zorunlu 6
TRH1104 Tarih Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1105 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1106 Eskiçağ Tarihi I (Ön Asya ve Mısır) 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1107 İslam Öncesi Türk Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 4
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
TRH1201 Osmanlı Türkçesi II 4+0+0 Zorunlu 6
TRH1203 İslam Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1205 Tarih Metodolojisi 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1206 İslam Öncesi Türk Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 4
TRH1207 Eskiçağ Tarihi II (Ege ve Yunan) 3+0+0 Zorunlu 4
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2101 Büyük Selçuklu Devleti Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
TRH2102 Osmanlı Paleografyası I 3+0+0 Zorunlu 5
TRH2104 Osmanlı Tarihi I (1300-1453 ) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH2105 Eskiçağ Tarihi III (Roma) 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.III. YY.DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH2201 Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
TRH2202 Osmanlı Paleografyası II 3+0+0 Zorunlu 5
TRH2204 Osmanlı Tarihi II (1453-1603 ) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH2205 Türk Kültür Tarihi (XIV. Yüzyıla Kadar) 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.IV.YY.DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4
Toplam AKTS 22
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3101 Osmanlı Tarihi III (1603-1789 ) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH3102 Ortaçağ Avrupa Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
TRH3103 Osmanlı Teşkilat Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.V.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 16
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH3201 Osmanlı Tarihi IV (1789-1908) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH3202 Çağdaş Türkiye Tarihi I ( 1908-1950 ) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH3203 Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.VI.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 16
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4101 Çağdaş Türkiye Tarihi II (1950- ) 3+0+0 Zorunlu 5
TRH4102 Tarih Bibliyografyası 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 20
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
TRH4201 Modern Avrupa Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
TRH4202 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VIII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 20
Toplam AKTS 30