İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
CEE1101 İşletme I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1102 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1103 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1104 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1105 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1106 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1194 İşletme I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1195 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1196 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1197 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1198 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1199 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 4+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 54
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeri ve inkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
CEE1201 İşletme II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1202 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1203 Anayasa Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1205 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1206 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 4
CEE1207 Sosyal Politikaya Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 4+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE2101 Uluslararası Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2103 Makro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2104 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2105 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2106 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2108 Çalışma Ekonomisine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE2201 Çalışma Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2202 Bireysel İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2203 Çalışma Sosyolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2204 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2205 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
CEE2206 Mesleki Yabancı Dil 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE3101 Toplu İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3102 Sosyal Güvenlik Teorisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3103 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3199 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
CEE3115 Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
CEE3116 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Seçmeli 5
USD3150 İspanyolca I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3151 Rusça I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3152 Arapça I 3+0+0 Seçmeli 5
[G] 3YARIYIL 3GUZSECMELI - Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE3201 Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3202 Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3203 Endüstri İlişkileri 3+0+0 Zorunlu 5
CEE3215 Toplu İş Hukuku Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
CEE3216 Yaşlılık ve Yaşlı Bakım Hizmetleri 3+0+0 Seçmeli 5
USD3250 İspanyolca II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3251 Rusça II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3252 Arapça II 3+0+0 Seçmeli 5
[G] 3YYSECMELI 3BAHARSECMELI - Seçmeli 5
Toplam AKTS 45
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE4101 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4102 Girişimcilik ve İnovasyon 3+0+0 Zorunlu 5
[G] 4YARIYIL 4GUZSECMELI - Seçmeli 5
Toplam AKTS 15
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
CEE4201 Gelir Dağılımı ve Politikaları 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4202 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
CEE4215 İş piyasaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
[G] 4YARIYILSECMELI 4BAHARSECMELI - Seçmeli 5
Toplam AKTS 20
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler