İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KMY1101 Siyaset Bilimine Giriş I 4+0+0 Zorunlu 6
KMY1102 Siyasi Tarih I 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1104 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1105 Toplum Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1108 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
KMY1201 Siyaset Bilimine Giriş II 4+0+0 Zorunlu 6
KMY1202 Siyasi Tarih II 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1204 Anayasa Hukukuna Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1205 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3+0+0 Zorunlu 4
KMY1207 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KMY2101 Yönetim Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2103 Karşılaştırmalı Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2104 Siyasal Düşünceler Tarihi I 4+0+0 Zorunlu 5
KMY2105 Türkiye İdare Tarihi 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2106 Uluslararası İlişkilere Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2130 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KMY2201 Kamu Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2203 Siyasal Düşünceler Tarihi II 4+0+0 Zorunlu 5
KMY2205 Kamu Politikaları Ananlizine Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2210 Borçlar Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
KMY2221 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KMY3102 Kamu Maliyesi 3+0+0 Zorunlu 5
KMY3104 İdare Hukuku I 3+0+0 Zorunlu 5
KMY3107 Türkiye Siyasal Tarihi - I 3+0+0 Zorunlu 5
AUT3199 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
KMY3196 Yönetimde Stratejik Yaklaşimlar 3+0+0 Seçmeli 5
USD3150 İspanyolca I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3151 Rusça I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3152 Arapça I 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES5YY 5.YARIYIL - Seçmeli 20
Toplam AKTS 60
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KMY3202 Yerel Yönetimler 3+0+0 Zorunlu 5
KMY3210 Türkiye Siyasal Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 5
KMY3211 İdare Hukuku II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SECMES6YY 6.YARIYIL - Seçmeli 25
Toplam AKTS 40
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
KMY4161 İnavasyon Politikaları 3+0+0 Seçmeli 5
KMY4169 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES7YY 7.YARIYIL - Seçmeli 30
Toplam AKTS 40
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SECMES8YY 8.YARIYIL - Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler