İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
EKM1101 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1103 İstatistik I 3+0+0 Zorunlu 5
EKM1104 Matematik I 3+0+0 Zorunlu 5
EKM1105 Bilgisayar I 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1107 Muhasebe I 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1113 Mikro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 4+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
EKM1201 İşletme Bilimine Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1203 İstatistik II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM1204 Matematik II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM1205 Bilgisayar II 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1206 Muhasebe II 3+0+0 Zorunlu 3
EKM1213 Makro İktisada Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 4+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKM2101 Ekonometriye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2102 Mikro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2105 Matematiksel İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2107 İktisadi Modelleme 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2125 İleri Matematik I 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2127 Örnekleme 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKM2201 Ekonometriye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2202 Makro İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2204 Matematiksel İktisat 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2224 İleri Matematik II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2225 Parametrik Olmayan İstatistik 3+0+0 Zorunlu 5
EKM2226 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKM3103 Ekonometri I 3+0+0 Zorunlu 5
EKM3148 Yöneylem Araştırması I 3+0+0 Zorunlu 5
ATU3150 Akademik Türkçe 3+0+0 Seçmeli 5
EKM3147 İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma 3+0+0 Seçmeli 5
EKM3149 Sosyal Ekonomik Ağlar I 3+0+0 Seçmeli 5
EKM3189 Finansal Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 5
USD3150 İspanyolca I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3151 Rusça I 3+0+0 Seçmeli 5
USD3152 Arapça I 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES5YY Seçmeli Dersler (5. Yarıyıl) - Seçmeli 25
Toplam AKTS 70
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
EKM3203 Ekonometri II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM3248 Yöneylem Araştırması II 3+0+0 Zorunlu 5
EKM3247 Sosyal Ekonomik Ağlar II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3250 İspanyolca II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3251 Rusça II 3+0+0 Seçmeli 5
USD3252 Arapça II 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SECMES6YY Seçmeli Dersler (6. Yarıyıl) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 60
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SECMES7YY Seçmeli Dersler (7.Yarıyıl) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SECMES8YY Seçmeli Dersler (8.Yarıyıl) - Seçmeli 30
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler