Bandırma Meslek Yüksekokulu / Et ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ)
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
ETU1101 Anatomi 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1102 Kanatlı Yetiştiriciliği 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1103 Kanatlı Hayvan Besleme 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1104 Genel Biyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
ETU1105 Kasaplık Hayvanlar 3+0+0 Zorunlu 3
GID1106 Hijyen ve Sanitasyon 2+1+0 Zorunlu 3
GID1108 Kimya 2+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 26
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
ETU1201 İmmunoloji 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1202 Kesim Tekniği ve Makineleri 2+1+0 Zorunlu 2
ETU1203 Mikrobiyoloji 3+2+0 Zorunlu 3
ETU1204 Kasaplık Hayvan Besleme 3+1+0 Zorunlu 3
ETU1205 Sürü Yönetimi 2+1+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil-II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] SECMES2YY II. YARIYIL SEÇMELİLERİ - Seçmeli 6
Toplam AKTS 26
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ETU2101 Gıda Muhafaza Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
ETU2102 Laboratuar Teknikleri 2+1+0 Zorunlu 5
ETU2103 Et Bilimi 3+0+0 Zorunlu 4
ETU2104 Et Mikrobiyolojisi ve Et Muayenesi 2+2+0 Zorunlu 4
ETU2105 Hayvan Hastalıkları 3+1+0 Zorunlu 5
[G] SECMES3YY III. YARIYIL SEÇMELİLERİ - Seçmeli 9
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
ETU2201 Et Ürünleri Kalite Kontrol 3+2+0 Zorunlu 5
ETU2202 Mezbaha Yan Ürünleri ve Değerlendirilmesi 2+0+0 Zorunlu 4
ETU2203 Et Teknolojisi 4+1+0 Zorunlu 4
ETU2204 Yem Teknolojisi 3+1+0 Zorunlu 5
[G] SECMES4YY IV. YARIYIL SEÇMELİLERİ - Seçmeli 12
Toplam AKTS 30
Seçmeli Dersleri Göster Seçmeli Dersler